Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Colecalciferol 1A Pharma 3200 IE, zachte capsules

Werkzame stof:
  • CHOLECALCIFEROL 80 µg/stuk
  • SAMENSTELLING overeenkomend met CHOLECALCIFEROL 3200 IE/stuk
ATC: A11CC05 - Colecalciferol
Hulpstoffen:
  • BUTYLHYDROXYTOLUEEN (E 321)
  • GELATINE (E 441)
  • GLYCEROL (E 422)
  • IJZEROXIDE GEEL (E 172)
  • TITAANDIOXIDE (E 171)
  • TRIGLYCERIDEN MIDDELLANGE KETEN
  • WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Capsule, zacht
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 128773
Procedurenummer: NL/H/5471/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 05 oktober 2022
Handelsvergunninghouder: 1A Pharma GmbH
Industriestrasse 18
83607 HOLZKIRCHEN (DUITSLAND)