Zoeken

Jodium Tinctuur, oplossing voor cutaan gebruik

Registratienummer: REG NL 9780
Farmaceutische vorm: Oplossing voor cutaan gebruik
Toedieningsweg: Cutaan gebruik
ATCvet code: QD08AG03 - Iodine
Handelsvergunninghouder: Feramed BV
Datum inschrijving handelsvergunning: 13 juni 2000
Datum doorhaling/intrekking: 28 januari 2022
(EU) Procedure: Nationaal