Naam, stoffen, farmaceutische vorm, toedieningsweg, afleverstatus en nummer
Product Name

bij het zoeken kan * gebruikt worden als joker/wildcard

Active substance(s)

bij het zoeken kan * gebruikt worden als joker/wildcard


Pharmaceutical form
Route of Administration
Legal status
UDD:Uitsluitend door dierenartsen toe te passen
UDA:Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek
UDAV:Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek, onder aanvullende voorwaarden
URA:Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek of leverancier met een vergunning
VRIJ:Vrij verkrijgbaar zonder recept
Registration number (RVG/RVH)

Het Registratienummer is het unieke REG NL nummer. Vul alleen het nummer in (zonder REG NL/PAR NL/REG NL H). Bij het zoeken kan * gebruikt worden als joker/wildcard

ATC
ATCVet

ATCVet = (Veterinaire) Anatomisch Therapeutisch Chemische Classificatie. U kunt zoeken op zowel de omschrijving als de unieke ATCVet code.

Datum verstrekking handelsvergunning
from
to
Overige kenmerken
Marketing authorisation holder

bij het zoeken kan * gebruikt worden als joker/wildcard

Target species
Registratiestatus
Er kunnen geen resultaten getoond worden van doorgehaalde DGM vòòr 28-1-2022: deze doorgehaalde/ingetrokken DMG zijn te vinden via het "Overzicht nieuwe of niet meer toegelaten (ingetrokken) handelsvergunningen in vrij op te geven tijdvak"
Parallel?
Start zoeken

Zoeken op zoekterm in alle productteksten (SPC's)

Zoeken in het SmPC document
In entire SmPC

Discaimer: Zoeken op termen in de SPC is niet mogelijk voor centraal geregistreerde vergunningen.

Start zoeken


De Diergeneesmiddeleninformatiebank wordt wekelijks bijgewerkt. Nieuwe inschrijvingen en doorhalingen/intrekkingen worden echter pas 2 weken na afgifte van het besluit getoond. De laatste update is van 17-07-2024.

Per 14 september 2022 is de Diergeneesmiddeleninformatiebank aangepast, waardoor het besluit en de SPC als twee aparte documenten worden getoond.

Per 15 december 2023 zijn alle injectiepreparaten voor landbouwhuisdieren voorschriftplichtig (receptplichtig) geworden. De lijst ‘Overzicht wijziging kanalisatie injectiepreparaten van VRIJ naar URA per 15 dec 2023’ bevat een overzicht van de diergeneesmiddelen die een kanalisatie/afleverstatus URA hebben gekregen.

U kunt de Diergeneesmiddeleninformatiebank ook raadplegen als databestand DIB.

De gebruikershandleiding vindt u hier.

U kunt ons helpen de Diergeneesmiddeleninformatiebank verder te verbeteren door eventuele op- of aanmerkingen te zenden naar DIBopmerkingen@cbg-meb.nl


Overzichten nieuwe of niet meer toegelaten (ingetrokken) handelsvergunningen in vrij op te geven tijdvak

Nieuwe of niet meer toegelaten handelsvergunningen in vrij op te geven tijdvak

Overzicht afgewezen aanvragen


Overzicht besluiten tot ontheffing artikel 5 van verordening 2019/6