Zoeken

Propyleenglycol 100% vloeistof voor oraal gebruik voor runderen en schapen.

Registratienummer: REG NL 2628
Farmaceutische vorm: Vloeistof voor oraal gebruik
Toedieningsweg: Oraal gebruik
ATCvet code: QA16QA01 - Propylene glycol
Handelsvergunninghouder: Eurovet Animal Health BV
Datum inschrijving handelsvergunning: 22 januari 1992
(EU) Procedure: Nationaal
Disclaimer: momenteel bevindt onze publicatie van product informatie zich in een overgangsfase en wordt de product informatie apart gepubliceerd. Bij dit product is onderstaande product informatie nog gecombineerd met de laatste beschikking! pdf document vanSPC, etiket en bijsluiter