Zoeken

Fiprotec 268 mg spot-on oplossing voor grote honden

Registratienummer: REG NL 113434
Farmaceutische vorm: Spot-on oplossing
Toedieningsweg: Toediening als spot-on
ATCvet code: QP53AX15 - Fipronil
Handelsvergunninghouder: Beaphar BV
Datum inschrijving handelsvergunning: 20 juni 2014
(EU) Procedure: NL/V/0274/004
Disclaimer: momenteel bevindt onze publicatie van product informatie zich in een overgangsfase en wordt de product informatie apart gepubliceerd. Bij dit product is onderstaande product informatie nog gecombineerd met de laatste beschikking! pdf document vanSPC, etiket en bijsluiter

Openbaar beoordelingsrapport (PuAR)