Zoeken

Intra hoof-fit gel 40 mg/g + 40 mg/g gel voor melkkoeien

Registratienummer: REG NL 109438
Farmaceutische vorm: Gel
Toedieningsweg: Cutaan gebruik
ATCvet code: QD03 - Preparations for treatment of wounds and ulcers
Handelsvergunninghouder: Intracare BV
Datum inschrijving handelsvergunning: 23 februari 2012
(EU) Procedure: NL/V/0173/001
Disclaimer: momenteel bevindt onze publicatie van product informatie zich in een overgangsfase en wordt de product informatie apart gepubliceerd. Bij dit product is onderstaande product informatie nog gecombineerd met de laatste beschikking! pdf document vanSPC, etiket en bijsluiter

Openbaar beoordelingsrapport (PuAR)