Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Colecalciferol 1A Pharma 800 IE, zachte capsules

Werkzame stof: CHOLECALCIFEROL
SAMENSTELLING overeenkomend met CHOLECALCIFEROL
ATC: A11CC05 - Colecalciferol
Hulpstoffen: BUTYLHYDROXYTOLUEEN (E 321)
GELATINE (E 441)
GLYCEROL (E 422)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
TITAANDIOXIDE (E 171)
TRIGLYCERIDEN MIDDELLANGE KETEN
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Capsule, zacht
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 128772
Procedurenummer: NL/H/5471/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 05 oktober 2022
Handelsvergunninghouder: 1A Pharma GmbH
Industriestrasse 18
83607 HOLZKIRCHEN (DUITSLAND)