Zoeken

Terug naar resultaatlijst

A. Vogel Thuja D6

Werkzame stof: THUJA OCCIDENTALIS 6DH
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Druppels voor oraal gebruik, oplossing
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVH 85446
Datum verstrekking handelsvergunning: 29 november 2001
Handelsvergunning houder: A.Vogel B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC ELBURG
Niet beschikbaar