Zoeken

Terug naar resultaatlijst

A. Vogel Salvia ø

Werkzame stof: SALVIA OFFICINALIS ø
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Druppels voor oraal gebruik, oplossing
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVH 85421
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 februari 2002
Handelsvergunning houder: A.Vogel B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC ELBURG
Niet beschikbaar