Zoeken

Terug naar resultaatlijst

A. Vogel Valeriaan ø=D1

Werkzame stof: VALERIANA OFFICINALIS ø = D1
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Druppels voor oraal gebruik, oplossing
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVH 80274
Datum verstrekking handelsvergunning: 15 november 2001
Handelsvergunning houder: A.Vogel B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC ELBURG
Niet beschikbaar