Naam, stoffen, farmaceutische vorm, toedieningsweg, afleverstatus en nummer
Product Name
Active substance(s)

Pharmaceutical form
Route of Administration
Legal status
UDD:Uitsluitend door dierenartsen toe te passen
UDA:Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek
URA:Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek of leverancier met een vergunning
VRIJ:Vrij verkrijgbaar zonder recept
Registration number (RVG/RVH)

Het Registratienummer is het unieke REG NLnummer. Vul alleen het nummer in (zonder REG NL).

ATC
ATCVet

ATCVet = (Veterinaire) Anatomisch Therapeutisch Chemische Classificatie. U kunt zoeken op zowel de omschrijving als de unieke ATCVet code.

Datum verstrekking handelsvergunning
to
Overige kenmerken
Marketing authorisation holder
Target species
Registratiestatus
Start zoeken

Zoeken op zoekterm in alle productteksten (SPC's)

Zoeken in het SmPC document
In entire SmPC
Start zoeken


De Diergeneesmiddeleninformatiebank wordt wekelijks bijgewerkt, en toont de situatie van 2 weken daarvoor. De laatste update is van 01-02-2023.

Per 14 september 2022 is de Diergeneesmiddeleninformatiebank aangepast, waardoor het besluit en de SPC als twee aparte documenten worden getoond.

U kunt ons helpen de Diergeneesmiddeleninformatiebank verder te verbeteren door eventuele op- of aanmerkingen te zenden naar DIBopmerkingen@cbg-meb.nl


Overzichten
18-12-2022 tot 18-01-2023


Overzichten homeopathische diergeneesmiddelen en besluiten tot ontheffing artikel 5 van verordening 2019/6

Overzichten nieuwe of niet meer toegelaten (ingetrokken) handelsvergunningen in vrij op te geven tijdvak

Nieuwe of niet meer toegelaten handelsvergunningen in vrij op te geven tijdvak