Product Name
Active substance(s)

Pharmaceutical form
Route of Administration
Legal status

UDD:Uitsluitend door dierenartsen toe te passen
UDA:Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek
URA:Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek of leverancier met een vergunning
VRIJ:Vrij verkrijgbaar zonder recept

Registration number (RVG/RVH)

Het Registratienummer is het unieke REG NLnummer. Vul alleen het nummer in (zonder REG NL).

ATCVet

ATCVet = (Veterinaire) Anatomisch Therapeutisch Chemische Classificatie. U kunt zoeken op zowel de omschrijving als de unieke ATCVet code.

to
Marketing authorisation holder
Target species
Indication

Zoeken op zoekterm in alle productteksten (SPC's)

In entire SmPC


De Diergeneesmiddeleninformatiebank wordt wekelijks bijgewerkt, en toont de situatie van 2 weken daarvoor. De laatste update is van 17-04-2019.

U kunt ons helpen de Diergeneesmiddeleninformatiebank verder te verbeteren door eventuele op- of aanmerkingen te zenden naar DIBopmerkingen@cbg-meb.nl

Nieuws

De website van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is recentelijk vernieuwd. In een aantal gevallen verwijst de productinformatie van een centraal geregistreerd product abusievelijk naar een andere taal dan Nederlands. De EMA is hiervan op de hoogte gesteld en werkt aan een oplossing. In deze gevallen kunt u gebruik maken van de zoekfunctie op de EMA-website.Overzichten nieuwe of niet meer toegelaten (ingetrokken) handelsvergunningen in vrij op te geven tijdvak

Nieuwe of niet meer toegelaten handelsvergunningen in vrij op te geven tijdvak